Menu

Transformeren
Herbestemmen

Met gevoel
voor de stad

Een nieuw
leven voor
uw vastgoed

Van fabriek naar kantoor. Van kantoor naar hotel. Van kantoor naar woningen. Van magazijn naar hotel. Door vastgoed te transformeren naar een andere functie stijgt de (verkoop)waarde of huuropbrengst. Onrendabele leegstand wordt voorkomen en het bestaand vastgoed krijgt een duurzaam tweede leven. Maar hoe pakt u dit aan? Bij De Nieuwe Norm bent u aan het juiste adres. Onze voorliefde voor herontwikkeling ten opzichte van sloop en nieuwbouw blijkt uit ons motto ‘het nieuwe vastgoed staat er al’. Wij bieden u snel een deskundig inzicht in de kansen van herontwikkeling van uw vastgoed, de transformatiekosten en de rendement berekeningen. We stellen de ontwerpopgaven op, regelen de nodige vergunningen en realiseren de daadwerkelijke bouw. Dat doen wij met aandacht voor de wensen van alle belanghebbenden.

Transformeren

Bouwen met oog voor de toekomst

Als de vergunning is verleend, kan worden gestart met de daadwerkelijke transformatie. U kunt erop rekenen dat we u het totale traject uit handen nemen: van schetsontwerp, vergunningsaanvraag tot realisatie. Bovendien kunt u erop vertrouwen dat dit kosteneffectief gebeurt, zowel in het bouwproces zelf als met het oog op het toekomstige onderhoud. Op dit vlak komen onze jarenlange ervaring in renovatie- en onderhoudswerk en onze passie voor duurzaamheid geheel tot hun recht.

Bij transformatie gaat het vaak om complexe projecten, die slimme logistiek en planning vereisen. Zoals de verbouwingen die wij middenin het drukke centrum van Amsterdam, Rotterdam of Utrecht realiseren. Projecten waarbij meestal veel partijen betrokken zijn, vaak met andere belangen. De Nieuwe Norm neemt de afstemming met alle partijen voor haar rekening. We spreken de ambtelijke taal, maar gaan ook een open gesprek aan met bijvoorbeeld omwonenden die overlast kunnen ondervinden. Iedere mening nemen we serieus en we komen gevraagd en ongevraagd met werkbare adviezen en oplossingen. Onze nuchtere Rotterdamse aanpak en onze flexibele werkmentaliteit doen de rest. Daarop kunt u bouwen.

"Nuchter en flexibel blijven, dan bereik je een gezond evenwicht tussen alle belanghebbenden."

– Marco Reidel, Hoofd Productie

Herbestemmen

Kies voor een kansrijke functieverandering

Natuurlijk ziet u de waarde van uw vastgoed graag stijgen. Met een ruimere bestemming kan dat vaak. Door onze kennis over herontwikkeling en over de lokale markt, kunnen wij u goed adviseren over kansrijke functies voor uw vastgoed. Ook voor de verkoop en aankoop van transformatieprojecten hebben wij een groot netwerk. We weten precies wat er technisch nodig is om uw pand geschikt te maken voor de functieverandering, bijvoorbeeld qua indeling, inrichting of uitstraling. Transformatiekosten en bouwrisico’s brengen wij helder voor u in kaart.

Om een bestemmingsverruiming te krijgen moet u een omgevingsvergunning of een nieuw bestemmingsplan voor uw pand aanvragen. Tegenwoordig werken gemeenten daar vaker aan mee om zo de problemen rond leegstand te voorkomen. De Nieuwe Norm kan u adviseren over de beste strategie en de gemeentelijke procedures voor u uitvoeren. Wij weten hoe het gemeentelijk apparaat werkt en hoe wij daarbinnen uw belangen moeten behartigen.

"Door onze passie voor herontwikkeling kunnen wij ieder pand een “gelukkig” tweede leven geven.”

– Maarten van der Hoeven, manager plan- en conceptontwikkeling